OpenCv Nedir ?

OpenCV, gerçek zamanlı bilgisayar görme uygulamaları geliştirebilmemiz için kullanılan platform bağımsız bir kütüphanedir . Temelde görüntü işleme, video yakalama ve yüz algılama ve nesne algılama gibi işlemleri kolay bir şekilde yapmamızı sağlayan kütüphanedir.

Görüntü işleme , görüntüden görüntüye dönüşüm ile ilgilidir. Görüntü işleme de  giriş ve çıkış her iki parametre de görüntüdür.

Bilgisayar görme , görüntülerinden fiziksel nesnelerin anlamlı bir hale getirilmesi işlemidir. Örneğin plaka tanıma sistemi, yüz tanıma sistemi, streo kamera ile görme, renk tanıma bilgisayarlı görmedir. Bilgisayarlı görme uygulamalarına daha fazla örnek verecek olursak.

Robotik Uygulaması - Engellerden kaçma Endüstriyel

Otomasyon Uygulaması - Ürünleri sıralama

Güvenlik Uygulaması - Yüz tanıma, parmak izi tanıma, plaka tanıma

OpenCv yüklemek için bağlantıya tıklayarak http://opencv.org/   ana sayfasında ki adımlara izleyerek kurulum işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki kod örneğinde openCv kütüphanesi kullanılarak rgb uzayında bulunan bir görüntünün gri seviyeli görüntüye dönüştürme işlemi gerçekleştirilmiştir. Python ve Java kullanılarak yazılmış kod örnekleri aşaıda verilmiştir. Her ikisi de aynı işlemi yapmaktadır. 

Python kullanılarak gri seviyeli görüntüye çevirme işlemi kod parçacığında gösterilmiştir.

import cv2 # Opencv Kütüphanesini Projeme Dahil ediyorum.
import numpy as np
img = cv2.imread("Secilecek görüntünün dosya yolu") #Dosyadan görüntü alma islemi
img_gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2GRAY)  #Secilen görüntüyü griye cevir
cv2.namedWindow("1-Griye Donusturme İslemi", cv2.WINDOW_NORMAL)
# Görüntüyü göstermek için pencere oluşturma işlemi
cv2.imshow("1-Griye Donusturme İslemi", img_gray) 
# Oluşturduğumuz pencerede görüntüyü gösterme işlemi

Java kullanılarak gri seviyeli görüntüye çevirme işlemi aşağıdaki kod parçacığında gösterilmiştir.

import java.awt.image.BufferedImage;

import org.opencv.core.Core;
import org.opencv.core.Mat;
import org.opencv.imgcodecs.Imgcodecs;

import javafx.application.Application;
import javafx.embed.swing.SwingFXUtils;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.image.ImageView;
import javafx.scene.image.WritableImage;
import javafx.stage.Stage;

public class ReadingAsGrayscale extends Application {
  @Override
  public void start(Stage stage) throws Exception {
   WritableImage writableImage = loadAndConvert();

   // Setting the image view
   ImageView imageView = new ImageView(writableImage);

   // Setting the position of the image
   imageView.setX(10);
   imageView.setY(10);

   // setting the fit height and width of the image view
   imageView.setFitHeight(400);
   imageView.setFitWidth(600);
   
   // Setting the preserve ratio of the image view
   imageView.setPreserveRatio(true);
   
   // Creating a Group object 
   Group root = new Group(imageView);
   
   // Creating a scene object
   Scene scene = new Scene(root, 600, 400);
   
   // Setting title to the Stage
   stage.setTitle("Reading image as grayscale");
   
   // Adding scene to the stage
   stage.setScene(scene);
   
   // Displaying the contents of the stage
   stage.show();
  } 
  public WritableImage loadAndConvert() throws Exception {
   // Loading the OpenCV core library
   System.loadLibrary( Core.NATIVE_LIBRARY_NAME );

   // Instantiating the imagecodecs class
   Imgcodecs imageCodecs = new Imgcodecs();

   String input = "Dosya Yolu Buraya yazılacak";

   // Reading the image
   Mat src = imageCodecs.imread(input, Imgcodecs.IMREAD_GRAYSCALE);
    
   byte[] data1 = new byte[src.rows() * src.cols() * (int)(src.elemSize())];
   src.get(0, 0, data1);
   
   // Creating the buffered image
   BufferedImage bufImage = new BufferedImage(src.cols(),src.rows(), 
     BufferedImage.TYPE_BYTE_GRAY);
   
   // Setting the data elements to the image
   bufImage.getRaster().setDataElements(0, 0, src.cols(), src.rows(), data1);
       
   // Creating a WritableImage
   WritableImage writableImage = SwingFXUtils.toFXImage(bufImage, null);
   System.out.println("Image Read");
   return writableImage;
  } 
  public static void main(String args[]) throws Exception { 
   launch(args); 
  } 
}

Yukarıdaki işlemi uyguladığınız zaman çıktınız aşağıdaki gibi olmaktadır. OpenCv hakkında daha detaylı bilgi almak isterseni buraya tıklayarak ulaşabilrsiniz.Yeni bir makalede görüşmek üzere ...

Bu Gönderiyi Paylaş

İçerik Hakkında Yorum Yapın