Selamlar, bu yazımda sizlere tüm Linux dağıtımlarında sıkça kullanılan komutların ne anlama geldiğini ve nasıl kullanı	ldığını anlatmaya çalışacağım. Komut satırında bir işlemi gerçekleştirebilmek için belirli komutların bilinmesi gerekir

En Çok Kullanılan Linux Komutları

Selamlar, bu yazımda sizlere tüm Linux dağıtımlarında sıkça kullanılan komutların ne anlama geldiğini ve nasıl kullanı ldığını anlatmaya çalışacağım. Komut satırında bir işlemi gerçekleştirebilmek için belirli komutların bilinmesi gerekir

Çoğu zaman komutlar üç ana bölümden oluşur.   <komut> <seçenek(ler)> <argüman(lar)

 • Seçenekler komutun nasıl çalışacağı belirler.
 • Argümanlar ise komutun ne üzerinde çalışacağını belirler.
 • Komutun çalışma durumuna göre seçenek ve ya argüman eklenmeyebilir.

Sistem bilgilerini öğrenmek için gereken bazı komutlar aşağıdaki gibidir.

uname  - >  Linux sistem bilgilerini gösterir. uname birçok parametre almaktadır.

 -a   Aşağıdaki tüm bilgileri tek seferde verir.
    -m   The machine (hardware) type
    -n   Hostname
    -r   Kernel release
    -s   Kernel name (default)
    -p   Processor type
    -v   Kernel version
    -i   The hardware platform
    -o   OS name

[[email protected] ~]# uname -a
Linux localhost 4.12.0-rc6-g48ec1f0-dirty #21 Fri Aug 4 21:02:28 CEST 2017 i586
GNU/Linux

uptime    -> Makinenin ne zamandan beridir çalıştığına dair yıl, ay, gün ve saat bazında bilgi vermektedir.

[[email protected] ~]# uptime
 22:31:07 up 13 min, load average: 0.00, 0.00, 0.00

hostname -> Üzerinde çalışılan makinanı hostname adresini verir. hostname –i parametresi ile ip adresinide görebilirsiniz.

[[email protected] ~]# hostname
localhost
[[email protected] ~]# hostname -i
127.0.0.1

last reboot -> Sistemin önceden gerçekleştirdiği yeniden başlatma içeriğini gösterir.

[[email protected] ~]# last reboot
BusyBox v1.24.2 (2017-05-25 17:33:59 CEST) multi-call binary.
Usage: last
Show listing of the last users that logged into the system

date -> İşletim sisteminin sistem tarini ve saatini verir.

[[email protected] ~]# date
Sat Dec 29 22:37:49 UTC 2018

cal -> Takvimi cal komutu ile görüntülenebilir. İstenilen yıla ait takvim görüntülemek için cal komutu ve yılı yazmak yeterlidir.

whoami ->  whoami komutu online olan kullanıcıyı gösterir.

[[email protected] ~]# whoami
root

finger kullaniciadi -> Kullanıcı hakkında bilgi verir.

df   -> disk durumu hakkında bilgi  verir. 

[[email protected] ~]# df
Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/root       1048576  454612  593964 43% /
devtmpfs         61068     0   61068  0% /dev
tmpfs          61224     8   61216  0% /run

du -> Dizinin kullandığı disk miktarını gösterir.

[[email protected] dos]# du
160   ./asm-1.9
196 

free ->  Kullanılan ram miktarını gösterir. 

[[email protected] dos]# free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    122448    5576   116872     8     0    716
-/+ buffers/cache:    4860   117588
Swap:      0     0     0

 


Günlük dosya işlemlerinde en çok kullanılan kullanılan bazı komutlar; 

ls   –> Dizin içerisinde bulunan dosyaları ve belgeleri listeler.

[[email protected] dos]# ls
asm-1.9   asm.com   debug.com  hpigot.com hpigot.s

ls –al   –>  Gizli dosyalar dahil tüm dosyaları listelemek için kullanılır.

cd dir - belirtilen dizine girer.

[[email protected] ]# ls
bin   etc   lib   linuxrc mnt   proc   run   sys   usr
dev   home   lib32  media  opt   root   sbin   tmp   var
[[email protected] ]# cd etc/

cd   –> cd komutuna herhangi bir parametre vermezseniz ev dizinine geçiş yapar.

pwd  –> mevcut dizini gösterir.

[[email protected] etc]# pwd
/etc

mkdir yenidosya – > Yenidosya isminde dizin oluşturur.

rm yenidosya –>  yenidosya adındaki dizini siler.

rm -r dizin –>  Belirtilen dizini siler

rm -f file –> Belirtilen dosyayı silmeye zorlar.

rm -rf dizin –> Belirtilen dizini silmeye zorlar.

cp elma armut –>  Elma adında bulunan dosyayı armut adındaki dosyaya kopyalar.

cp -r dizin1 dizin2   –>Dizin1'i dizin2'ye kopyalar; Dizin2 yoksa oluşturur.

mv dosya1 dosya2 – > dosya1'in adını dosya2 yapar.

ln -s dosya bağ – > Belirtilen dosyaya sembolik bağ oluşturur.

touch dosya – > Boş dosya oluşturur.

cat > dosya – >  Dosyaya girdi yönlendirir.

more dosya – > Dosyanın içeriğini sayfalayarak gösterir.

head dosya –>  Dosyanın ilk 10 satırını gösterir.

head 100 dosya -> Dosyanın ilk 100 satırını gösterir. 100 yerine görmek istediğiniz satır kadar sayı girebilirsiniz.

tail dosya – > Dosyanın son 10 satırını gösterir.

tail 20 dosya -> Dosyanın son 20 satırını gösterir.

tail -f dosya –> dosyanın son 10 satırını eşzamanlı olarak gösterir.


Süreç yönetiminde kullanılan komutlar ;

ps ->  Sistemimizde aktif olan süreçlerin listesini gösterir.

[[email protected] ]# ps
PID  USER   COMMAND
  1 root   {init} /bin/sh /sbin/init
  2 root   [kthreadd]
  3 root   [kworker/0:0]
  4 root   [kworker/0:0H]
  5 root   [kworker/u2:0]
  6 root   [mm_percpu_wq]

top -> Tüm süreç bilgilerini gösterir.

kill PID  -> Süreci sonladırmak için kill kullanılır. PID top veya ps ile çıkan listedeki işin id’sidir.

killall proc -> Belirtilen tüm süreçleri sonlandırır.

bg -> Durdurulmuş işlemi arka planda yapmaya devam eder.

fg -> Arkaplanda devam eden işi ön plana getirir.

clear ->  Çalışılan komut satırını temizleme işlemi yapar.


Dosya izinleri ;

chmod RAKAM dosyaadı – Belirtilen dosyanın izinlerini rakamsal olarak değiştirmeye yarar.

Her rakam kullanıcı, grup ve diğerlerini ifade eder ve 3 hanede kullanılır: 

4 – okuma (r)  

2 – yazma (w)

1 – çalıştırma (x)

chmod 777  dosyaadi –> Dosyanın okunması, yazılması ve çalıştırılmasına izin verir.

Günlük işlemlerde en çok kullanılan linux komutlarına kısaca anlatmaya çalıştım. Başka bir yazımda görüşmek üzere...

Bu Gönderiyi Paylaş

İçerik Hakkında Yorum Yapın